Clara Baelen
Veldstraat 30
2491 Olmen Balen
Tel +32 (0)14 30 98 75

Enneagram


 

Het Enneagram beschrijft kenmerken en kwaliteiten van 9 dominante persoonlijkheidstypes. (ennea = negen) Het doel is te ontdekken welk type mens je bent en welke "lichaamstaal" bij je hoort. We hebben allemaal aspecten van elk type in ons, maar meestal is één type dominant.
 

De indeling in deze typen geeft je de mogelijkheid om jezelf beter te begrijpen. Hierdoor is het mogelijk om met dit inzicht doelgericht aan jezelf te werken.

Door het enneagram te gebruiken leer je met een zekere afstand naar jezelf en anderen te kijken. Hierdoor ontdek je dat alle mensen in essentie hetzelfde zijn: We zijn allemaal bezig met de 'struggle for life' en worden voor een groot deel beheerst door ons ego. Ieder mens is weliswaar uniek, maar behoort ook in grote lijnen tot één van de negen persoonlijkheidstypes.


Persoonlijkheid
Iedereen heeft een bepaalde kwaliteit in zich, die hem of haar typeert. Deze eigenschap kan van alles zijn: je grootste gave, je grootste handicap of bijvoorbeeld een dwangneurose. Bij een enneagram komt onze volledige persoonlijkheid aan het licht:

 • Hoe we dingen waarnemen
 • Hoe we denken
 • Hoe we voelen
 • Hoe we ons gedragen
 • Hoe we tegen het leven aankijken

In aansluiting hierop kun je antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat beperkt mij?
 • Welke dynamiek is er in mijn leven?
 • Waarom reageren sommige mensen zo anders dan ik?
 • Wat zie ik niet in mijzelf en anderen kennelijk wel?
 • Welke weg wil ik gaan in mijn leven?

Enneagram en type

Hiernaast zie je een enneagram. Het bestaat uit een cirkel, het symbool van heelheid en eenheid, met daarin een driehoek en een zespuntige figuur die tezamen uit negen punten bestaan. Elk punt staat voor een type persoonlijkheid. De lijnen binnen de cirkel verbinden de verschillende persoonlijkheidstypen met elkaar. Deze geven aan dat er veranderingen mogelijk zijn, waar je kansen liggen en wat je beter niet kunt doen. Een persoonlijkheidstype beschrijft een vast patroon van gewoontes op het vlak van:
 • Denken
 • Gedrag
 • Emoties

Bij elk type hoort een manier van denken, voelen en gedragen. Per type worden meerdere punten aangegeven die je kunt gebruiken om je eigen groei te bevorderen. Het gebruik van het Enneagram ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling heeft in mijn praktijk ook vaak een spirituele ontwikkeling tot gevolg.

Algemene Voorbeelden

 • Type 1: Wordt onder meer geadviseerd om te leren kleine fouten te accepteren zonder zich schuldig te voelen.
 • Type 2: Zou meer tijd voor zichzelf kunnen vrijmaken en de aandacht meer naar binnen richten.
 • Type 3: Zou zich geregeld dienen af te vragen wat hij of zij voelt.
 • Type 4: Heeft lichamelijke activiteit nodig om zich te aarden.
 • Type 5: Uiterst belangrijk om te leren zichzelf te laten zien, niet alleen wie hij/zij is, maar ook wat hij/zij doet.
 • Type 6: Wordt aangeraden om op te merken hoe twijfel-relaties hem/haar in de weg staan en om te oefenen in het hebben van meer vertrouwen en geloof.
 • Type 7: Wordt aangeraden om te mediteren.
 • Type 8: Wordt geadviseerd hun kwetsbaarheid en zwakheid te onderkennen om te kunnen waarderen als een teken van onschuld.
 • Type 9: Dienen zich bewust te worden van zichzelf, wat zij van iets vinden, los van de mening van anderen.