Clara Baelen
Veldstraat 30
2491 Olmen Balen
Tel +32 (0)14 30 98 75

Energetische screening


Algemeen
Als natuurgenezer zoek ik naar energetische verstoringen in het bio-elektrische systeem van mensen. Een energetische screening geeft inzicht in een aantal aspecten:

 • De mate van vitaliteit
 • Het herstelvermogen
 • De functie van het hormonale systeem
 • De functie van het immuunsysteem
 • De hoeveelheid afvalstoffen
 • De aard van eventuele emotionele verstoringen

Na de inventarisatie van alle informatie kan een effectieve therapie worden bepaald. Hierbij is het belangrijk dat men altijd zelf beslist wat men doet met het resultaat van de screening, de conclusies en het advies. De verantwoordelijkheid ligt voortdurend bij de persoon in kwestie.

Behalve voor volwassenen en kinderen is een screening ook mogelijk voor dieren en planten.

Werkwijze
Ieder levend wezen wordt omhuld door een aura dat is opgebouwd uit verschillende lagen. (zie afbeelding)

Wanneer in dit aura energetische verstoringen ontstaan is het mogelijk dat deze zich, zonder ingrijpen, op den duur manifesteren in klachten op het fysieke vlak. 

Voor een energetische screening stem ik mij af op dit aura. Daarvoor heb ik alleen de naam van de persoon nodig en eventueel wat extra gegevens. Ik begin altijd met de vraag of ik informatie mag ontvangen over de persoon in kwestie. Uit de doorgekregen informatie ontstaat het beeld waar de verstoringen in de aura zich bevinden en welk effect dit op het persoonlijk welzijn heeft. Als diagnostisch instrument gebruik ik een pendel. In de energetische wereld is dit een uitstekend meetinstrument waarmee ik de energetische verstoringen kan constateren. Daarna zoek ik uit wat nodig is om de onbalans weer in evenwicht te brengen.


Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:

 • Een behandeling
 • Een counselingtraject
 • De aanvulling van bepaalde bouwstoffen
 • Aanpassing van dieet en/of leefstijl
 • Doorverwijzing naar arts of therapeut

Wanneer er sprake is van een doorverwijzing wordt er in overleg gezocht naar de meest wenselijke persoon en/of specialisatie.

Consult
Bij een consult zijn er twee soorten screenings mogelijk:

 • Een volledige screening. Dit is meestal een eerste screening en dient als basis voor een behandelplan.
 • Een korte screening. Deze dient meestal om de behandeling te evalueren, bij te sturen of af te ronden.

Het opstellen van een volledige energetische screening neemt ongeveer 2 uur in beslag. De bespreking varieert van 1 tot 2 uur. Voor een korte screening is een half uur genoeg en indien er geen bijzonderheden zijn is er voor de bespreking ook slechts een half uur nodig.

Het verslag van een screening kan per email worden toegezonden. Voor de bespreking zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Een telefonisch consult (alleen voor de bespreking van korte screenings)
 • Skype (maximaal 1 uur per consult)
 • Een consult in de praktijkplaatsen (Olmen in België of Bloemendaal in Nederland)

Informatie over de kosten van een energetische screening vindt u op de pagina tarieven op deze website.